Meest gestelde vragen

Via deze meest gestelde vragen-pagina informeren wij u over de werkwijze van Tijdelijk werk in de Zorg en geven wij antwoord op veel gestelde vragen.


Voor wie is Tijdelijk werk in de Zorg bedoeld?

Bent u een ZZP’er die graag een (tijdelijke) opdracht wilt vervullen? Of biedt uw bedrijf tijdelijk personeel aan? Dan is Tijdelijk werk in de Zorg bedoeld voor u. Op Tijdelijk werk in de Zorg kunt u zich inschrijven en reageren op uitdagende projecten en tijdelijke functies.


Hoe werkt Tijdelijk werk in de Zorg?

Bij de inschrijving (registratie) voert u uw persoonlijke informatie in en geeft u aan welke vakgebieden voor u interessant zijn. Vervolgens moet u akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Na het afronden van de inschrijving krijgt u een e-mail. Als u die bevestigt, staat u ingeschreven


Vanaf dit moment kunt inloggen op Tijdelijk werk in de Zorg om uw profiel of de profielen van de mensen die u aanbiedt te importeren (via het LinkedIn-profiel) of aan te maken. Nadat uw profiel gereed is, kunt u op elke nieuwe aanvraag binnen de door u geselecteerde segmenten een bieding uitbrengen.


Op het moment dat er een vacature is binnen uw vakgebied, ontvangt u automatisch een e-mail. Indien u interesse heeft in de vacature kunt u inloggen op Tijdelijk werk in de Zorg. Hier vindt u het uitgebreide functieprofiel, de gunningcriteria en de functie-eisen. Bovendien kunt u daar (vooraf) nog vragen stellen over de vacature. Indien u een compleet profiel en geschikt CV heeft, kunt u via de site een bieding doen. Tijdelijk werk in de Zorg controleert uw bieding en zet deze in de totale lijst met biedingen.


Hoe blijf ik op de hoogte van de voor mij passende opdrachten?

Op basis van uw persoonlijke instellingen zenden wij u automatisch een notificatie via de e-mail van alle opdrachten die voldoen aan uw criteria.


Waar kan ik vragen stellen over de procedure of over de opdracht?

Bij iedere opdracht heeft u de mogelijkheid om (vooraf) vragen te stellen over de opdracht. Dit gebeurt digitaal, het is niet mogelijk om hierover telefonisch contact op te nemen. Iedere leverancier heeft recht op dezelfde informatie, daarom worden de antwoorden op alle vragen altijd gepubliceerd via Tijdelijk werk in de Zorg bij de opdracht zelf. De exacte sluitingsdatum voor het stellen van vragen vindt u in de e-mailnotificatie van de opdracht en bij de opdrachtinformatie zelf. Na deze datum is het niet meer mogelijk om vragen te stellen.


Hoe kan ik reageren op een opdracht?

Indien u interesse heeft in de opdracht kunt u inloggen op Tijdelijk werk in de Zorg. Hier vindt u het uitgebreide functieprofiel, de gunningcriteria en de functie-eisen. U kunt hier een aanbod doen op basis van uw persoonlijke score op de gunningcriteria en uw uurtarief. Tijdelijk werk in de Zorg controleert uw bieding en zet deze in de totale lijst met biedingen.


Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen, hoe kan ik deze alsnog verkrijgen?

U kunt deze opvragen door middel van het aanklikken van de link ‘Geen bevestigingsmail ontvangen?’ onder het loginvenster. Bij opgave van uw eerder ingegeven e-mailadres, ontvangt u de bevestigingsinstructies nogmaals.


Ik ben mijn wachtwoord vergeten, waar kan ik deze opvragen?

U kunt deze opvragen door middel van het aanklikken van de link ‘Wachtwoord vergeten’ onder het loginvenster. Bij opgave van uw bij Tijdelijk werk in de Zorg bekende e-mailadres, ontvangt u de instructies om uw wachtwoord te herstellen.


Ik heb niet op tijd kunnen reageren op een opdracht, wat kan ik doen?

Indien de termijn voor het indienen van een bieding is verstreken, is het niet meer mogelijk om te reageren op een opdracht. Wij kunnen hier helaas geen uitzondering op maken.


Hoe worden de biedingen beoordeeld?

Bij elke vacature is vooraf bekend aan welke gunningcriteria de aanbieders moeten voldoen en wat het gevraagde maximale tarief is. Voor elk criterium krijgt de aanbieder punten. De leverancier met ofwel de laagste prijs, het hoogste aantal punten of een gewogen gemiddelde daarvan, komt bovenaan de lijst met mogelijke aanbieders te staan. Bij een gelijk tarief of gelijke score wordt er daarnaast nog gesorteerd op de score c.q. het aangeboden tarief.


Het systeem rankt de biedingen op score en prijs. Biedingen die niet volledig zijn of niet aan de aanbiedingseisen voldoen worden meteen afgewezen. Vanuit deze ranking wordt de top-5 of top-10 doorgestuurd naar de beheerder en de opdrachtgever (manager/P&O-functionaris) van Tijdelijk werk in de Zorg. Deze maakt vervolgens op basis van de ontvangen biedingen en de intakegesprekken een keuze tussen de aangeboden kandidaten, waarna Tijdelijk werk in de Zorg u informeert over de toe- of afwijzing van de gunning.


Wanneer krijg ik een reactie op de door mij ingediende offerte?

In de e-mailnotificatie van de opdracht en bij de opdrachtinformatie zelf, treft u een planning aan met daarin de verwachte datum van de terugkoppeling. U wordt via de e-mail op de hoogte gesteld van de gunning/afwijzing.


Wanneer en hoe wordt de uiteindelijke gunning bekend gemaakt?

Als u de opdracht toegewezen krijgt, wordt u via de e-mail op de hoogte gesteld van de gunning. Alle uiteindelijke gunningen worden ook openbaar gepubliceerd op Tijdelijk werk in de Zorg via de pagina Publicatiegunningen.