Disclaimer

Deze website is zorgvuldig samengesteld om alle betrokken partijen te ontzorgen in het uitvragen en vervullen van tijdelijke inhuur. Jobsrepublic BV, hierna te noemen Jobsrepublic, kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de door Jobsrepublic aangeboden content die afkomstig is van derden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de website en omdat wij u graag op de hoogte houden van nieuwe, voor u relevante opdrachten. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacy-verklaring.